Pascal I.      Pascal II.      Delphi       Linkek     
Pascal I.
01. A program szerkez...
01. Gyakorló feladatok
02. Változók használata
02. Gyakorló feladatok
03. A FOR ciklus
03. Gyakorló feladatok
04. Egymásba ágyazo...
04. Gyakorló feladatok
05. Karakterláncok ...
05. Gyakorló feladatok
06. Az IF feltételvizsgálat
06. Gyakorló feladatok
07. A CASE elágazás
07. Gyakorló feladatok
08. A WHILE..DO ciklus
08. Gyakorló feladatok
09. A REPEAT..UNTIL ...
09. Gyakorló feladatok
10. Tömbök (ARRAY ...
10. Gyakorló feladatok
11. Műveletek tömbökkel
11. Gyakorló feladatok
12. Kétdimenziós töm...
12. Gyakorló feladatok
13. Műveletek kétdime...
13. Gyakorló feladatok
Programozás 1 (Pascal)  
     6 Gyakorló feladatok  
 1. Kérjünk be egy mondatot. Számoljuk meg és írassuk ki, hogy hány szóköz van benne.
     
 2. Kérjünk be egy mondatot, majd írassuk ki ugyanezt a mondatot szóközök nélkül.
    
 3. Kérjünk be N darab természetes számot (először N-t kérjük be). Az adatok beírása után a program írja ki a páros és páratlan számok darabszámát, és a páratlan számok összegét!
    
 4. A húsvét vasárnap dátumát a níceai zsinat a következőképpen határozta meg: a tavaszi napéjegyenlőséget követő első holdtölte utáni első vasárnap. A dátum március 22-e és április 25-e között változhat. A dátum meghatározására alkalmas a következő algoritmus! Jelölje T az évszámot (1800<=T<=2099). Kiszámítjuk a következő osztási maradékokat:
   
  A = T / 19 maradéka
  B = T / 4 maradéka
  C = T / 7 maradéka
  D = ( 19 . A + 24 ) / 30 maradéka
  E = ( 2 . B + 4 . C + 6 . D + 5 ) / 7 maradéka
   
  Ezekből a húsvét vasárnap dátuma:
   
  H = 22 + D + E, ami márciusi dátum, ha H <= 31, különben áprilisban H – 31 -e.
    
  Két kivétel van:
     - ha E = 6 és D = 29, akkor H = 50,
     - ha E = 6 és D = 28 és A > 10, akkor H = 49.
    
  Készítsünk programot, ami bekér egy évszámot, és meghatározza, majd kiírja a húsvét vasárnap dátumát!
     
 5. Határozzuk meg és írassuk ki az összes hárommal és öttel egyaránt osztható, 1000-nél kisebb természetes számot.
     
 6. Olvassunk be egy szöveget, majd írassuk ki a képernyőre a beolvasott szövegből az összes < és > jelek közé írt részeket, mindegyiket új sorba.
     
  Például ha megadjuk a "<Gabor> és Denes <fel>masztak <a diofa>ra." mondatot, a program ezt írja ki:
     
                              Gabor
                              fel
                              a diofa
        
 7. Készítsünk programot, amely beolvas egy N természetes számot, majd billentyűzetről bekér N drb. természetes számot és a beolvasás után kiírja melyik ezek közül a számok közül a legkisebb. (Ehhez vezessünk be egy min nevű változót, melyet mindegyik szám beolvasása után összehasonlítunk a számmal, és ha a szám kisebb, akkor megjegyezzük ebben a változóban. A min változót a program elején állítsuk be a lehető legnagyobb számra, aminél biztos hogy mindegyik szám kisebb - pl. 32768, vagy ez helyett a beállítás helyett az első számot olvassuk be (állítsuk be) a min változóba.)
       
 8. Egészítsük ki az előző programunkat úgy, hogy a beolvasás után a számok közül ne csak a legkisebbet, de a legnagyobbat is írja ki. (Ehhez vezessünk be egy max nevű változót, melyet mindegyik szám beolvasása után összehasonlítunk a számmal, és ha a szám nagyobb, akkor megjegyezzük ebben a változóban. A max változót a program elején állítsuk be a lehető legkisebb számra, aminél biztos hogy mindegyik szám nagyobb - pl. –32767, vagy ez helyett a beállítás helyett az első számot olvassuk be (állítsuk be) a max változóba.)
     
 9. A program döntse el, hogy a bekért a, b, c természetes számok lehetnek-e egy derékszögű háromszög oldalhosszúságai. Az a és b legyen a két befogó (használjuk Pitagorasz-tételét).
    
 10. A program döntse el, hogy a bekért a, b, c természetes számok lehetnek-e egy derékszögű háromszög oldalhosszúságai. A programot úgy írjuk meg, hogy az a, b, c számok közül bármelyik lehet a háromszög átfogója, a maradék kettő pedig a befogók (használjuk Pitagorasz-tételét).

     

(C) 2004-2013, PaedDr. Végh Ladislav, Komárno, Szlovákia